Gedragscode

CareerMotion

  • Streeft naar een langdurige relatie met opdrachtgevers en kandidaten.
  • Staat garant voor transparantie en discretie richting opdrachtgevers en kandidaten.
  • Presenteert kandidaten alleen aan opdrachtgevers nadat zij door CareerMotion zijn geïnterviewd en hiertoe toestemming hebben gegeven.
  • Neemt bij een eventueel referentieonderzoek uitsluitend contact op met de door de kandidaat aangeleverde referenten.
  • Stelt een eventueel assessment rapport alleen ter beschikking aan de opdrachtgever na toestemming van de kandidaat.
  • Brengt in het kader van een opdracht uitsluitend kosten in rekening bij haar opdrachtgever, nooit bij een kandidaat en/of derden.
  • Kan indicatieve afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, maar geeft hierbij geen garanties.
  • Benadert nooit medewerkers van een opdrachtgever (al dan niet door CareerMotion geplaatst) voor een functie elders, tenzij het initiatief nadrukkelijk komt van de medewerker zelf. Deze regel blijft van kracht voor een periode van één jaar na het beëindigen van de laatste opdracht voor betreffende opdrachtgever.