Privacy statement

1. Over ons

Deze privacy policy is van toepassing op alle bezoekers van de website www.careermotion.nl. Daarnaast is deze privacy policy van toepassing vanaf het moment dat u uw gegevens op eigen initiatief doorgeeft aan CareerMotion. Daarnaast kunnen wij ook door u zelf op publiekelijk toegankelijke media geplaatste gegevens verzamelen die blijk tonen van uw interesse in onze dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen om uw interesse te toetsen en u te vragen zich bij ons aan te melden, uiteraard met inachtneming van deze privacy policy. CareerMotion gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze enkel conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast treft CareerMotion passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

2. Waarom verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen bemiddelen in vaste en interim posities en derhalve om:

  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media, etc
  • Benchmarking toe te kunnen passen
  • U digitaal of telefonisch op de hoogte te kunnen houden van onze vacatures
  • Uw persoonsgegevens, in het kader van een lopende opdracht, met uw medeweten en toestemming te kunnen presenteren aan onze opdrachtgever 
  • U te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening

3. Welke persoonsgegevens verwerken en bewaren wij?

  • Uw Curriculum Vitae (CV)   
  • Interviewformulieren (incl. aanvullende informatie op uw CV) 
  • Presentaties aan onze opdrachtgevers met daarin uw persoonsgegevens 
  • Rapporten van eventuele assessments, psychologische testen en coaching trajecten   

Wij zullen geen andere dan de hierboven vermeldde gevoelige of bijzondere persoonsgegevens verwerken. Wanneer u desondanks toch aanvullende persoonsgegevens met ons deelt, dan geeft u ons hiermee toestemming tot verwerking van deze gegevens.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan in het kader van onze dienstverlening  gewenst of noodzakelijk is. Indien u onze dienstverlening niet langer op prijs stelt, dan kunt u dit per email via warnerharmsen@careermotion.nl kenbaar maken. CareerMotion zal uw persoonsgegevens dan direct verwijderen en u niet meer benaderen.

5. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Wij verkopen uw gegevens nimmer aan derden, maar werken wel samen met externe partijen zoals opdrachtgevers, partners en assessmentbureaus die net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. Door akkoord te gaan met deze privacy policy gaat u ook akkoord met eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens aan deze partijen.

6. Mogelijkheid tot inzien, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Verzoeken hieromtrent kunt u sturen naar warnerharmsen@careermotion.nl

7. Cookies

CareerMotion maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. CareerMotion gebruikt deze dienst om inzichten te krijgen in haar websitebezoek. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. CareerMotion heeft hier geen invloed op. CareerMotion heeft Google niet toegestaan de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

CareerMotion maakt op haar website gebruik van links die verwijzen naar websites van derde partijen zoals LinkedIn. Op het moment dat u op een dergelijke link klikt, verlaat u de website van CareerMotion en is de privacy policy en daarmee ook het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.  

8. Vragen en klachten

Eventuele vragen of klachten met betrekking tot onze privacy policy, onze werkwijze en de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u per e-mail via warnerharmsen@careermotion.nl kenbaar maken. Wanneer u van mening bent dat wij in strijd met de privacywet handelen of dat een verzoek op grond van bepaling 6 ten onrechte is afgewezen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

9. Wijzigen van deze privacy policy

Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor deze privacy policy te wijzigen en raden u dan ook aan deze regelmatig te bekijken.

Deze privacy policy is het laatst gewijzigd op 18 oktober 2022